internal organs內臟

 organs [ˋɔrgən]n-器官

heart心臟 

artery動脈[ˋɑrtərɪ]

vein靜脈 [ven]

bloodvessel血管

  vesse [ˋvɛs!] n-血管

red blood cell 紅血球  [sɛl]

platelet 血小板[ˋpletlɪt]

white blood cell 白血球  [sɛl]

liver 肝臟[ˋlɪvɚ]

gallbladder 膽囊 [ˋgɔl͵blædɚ]

lung [lʌŋ]

pancreas胰腺[ˋpæŋkrɪəs]

brain  [bren]

cerebrum大腦  [ˋsɛrəbrəm]

cerebellum小腦[͵sɛrəˋbɛləm]

相關文章連結

【英語筆記,單字】看病科別(眼科…)

【英語筆記,單字】病房、門診(掛號、救護車…)

【英語筆記,單字】疾病(感冒、咳嗽、流鼻水…)

英語筆記

英語學習工具

創作者介紹

蒼野之鷹

破曉 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()